บานซิงค์คู่ KITZCHO รุ่น ZER-S-FT-6080X-TK ทึบสีสัก