บานซิงค์เดี่ยวทึบตรง KITZCHO รุ่น KEC-ZOR-S-FL-6040X-WH สีขาว