บานซิงค์เดี่ยวเกล็ดช่องลม CA5070-17 ใส่ถังแก๊ส สีบีช