ประตูช่องลม YES MOULDING รุ่น DC8020-17 สีบีช (80×200)