ประตูช่องลม Yes Moulding DC7020-35 สีมิสทีค แบล็ค (เจาะ)