ประตู YES MOULDING รุ่น DF7020-06 สีขาว เจาะ (70×200)