ประตู Yes Moulding DE7020-35 Modern Style สีมิสทิคแบล็ค (เจาะ)