ประตู YES MOULDING Modern Style รุ่น DE7020-18 สีเมเปิ้ล เจาะ (70×200)