ประตู YES MOULDING Modern Style รุ่น DE7020-19 สีเบจ เจาะ (70×200)