ประตู YES MOULDING Modern Style รุ่น DE7020-20 สีไม้สักทอง เจาะ (70×200)