วงกบ YES MOULDING รุ่น JA8020-18 สีเมเปิ้ล (80×200)