สีรองพื้นปูนเก่าสูตรน้ำ ปามมาสติก คลีนไพร์เมอร์ CL000 1กล.