สีไฟเบอร์ซีเมนต์ชิลด์ เดคกิ้งสเตนด้าน FD005 สีไม้แดง 1 กล.