อ่างล้างหน้า  109 (047A-1) (047A) เทาอ่อน  (วันเอเชีย)