อ่างล้างหน้า 110 (6128 STONE GRAIN)  ลายหิน (วันเอเชีย)