อ่างล้างหน้า  3152 (6182 STONE GRAIN) ลายหิน (วันเอเชีย)