อ่างล้างหน้า  V6255A-M1 / V6255-M1  (วีเซร่า) GLOSSY