เคาน์เตอร์ HAUS รุ่น HP330 เคาน์เตอร์พีวีซีพร้อมกระจก