เคาน์เตอร์ HAUS รุ่น HP440 เคาน์เตอร์พีวีซีพร้อมกระจก