เคาน์เตอร์ HAUS รุ่น PCP-C004 เคาน์เตอร์พร้อมกระจก