นโยบายด้านบุคคล
นโยบายด้านการตลาด
นโยบายด้านการบริหาร
นโยบายด้านสังคม

นโยบายบริษัท
Our Company Policy

          บริษัท ระยองโฮมเซรามิค (2004) จำกัด เริ่มดำเนินธุรกิจตั้งแต่ปี 2547 ซึ่งเป็นเวลารวมกว่า 20 ปี ที่เรามุ่งเน้นเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าตกแต่งบ้านทั้งภายในและภายนอก อาทิ กระเบื้อง, เครื่องครัว, สุขภัณฑ์ห้องนํ้า, แผ่นฝ้า, ไม้ฝา, ประตู, ถังเก็บนํ้า, เฟอร์นิเจอร์ รวมไปถึงปั๊มนํ้า, สีทาบ้าน, เครื่องใช้ไฟฟ้า, สินค้าฮาร์ดแวร์ และอื่นๆ อีกรวมกว่า 1,000 รายการ
 
          ทางบริษัทฯ มีนโยบายหลัก 4 ด้าน ที่ได้ยึดมั่นเพื่อนำมาพัฒนาองค์กรให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของ บริษัทฯ ตอบสนองความต้องการด้านที่อยู่อาศัยของลูกค้าให้ได้ดีที่สุด มากที่สุด และสามารถส่งเสริมพัฒนาชุมชนได้ โดย นโยบายหลัก 4 ด้านนั้น ประกอบด้วย นโยบายด้านบุคคล, นโยบายด้านการตลาด, นโยบายด้านการบริหาร, และนโยบายด้านสังคม
นโยบายด้านบุคคล
นโยบายด้านการตลาด
นโยบายด้านการบริหาร
นโยบายด้านสังคม

นโยบายบริษัท
Our Company Policy

          บริษัท ระยองโฮมเซรามิค (2004) จำกัด เริ่มดำเนินธุรกิจตั้งแต่ปี 2547 ซึ่งเป็นเวลารวมกว่า 20 ปี ที่เรามุ่งเน้นเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าตกแต่งบ้านทั้งภายในและภายนอก อาทิ กระเบื้อง, เครื่องครัว, สุขภัณฑ์ห้องนํ้า, แผ่นฝ้า, ไม้ฝา, ประตู, ถังเก็บนํ้า, เฟอร์นิเจอร์ รวมไปถึงปั๊มนํ้า, สีทาบ้าน, เครื่องใช้ไฟฟ้า, สินค้าฮาร์ดแวร์ และอื่นๆ อีกรวมกว่า 1,000 รายการ
 
          ทางบริษัทฯ มีนโยบายหลัก 4 ด้าน ที่ได้ยึดมั่นเพื่อนำมาพัฒนาองค์กรให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของ บริษัทฯ ตอบสนองความต้องการด้านที่อยู่อาศัยของลูกค้าให้ได้ดีที่สุด มากที่สุด และสามารถส่งเสริมพัฒนาชุมชนได้            โดย นโยบายหลัก 4 ด้านนั้น ประกอบด้วย นโยบายด้านบุคคล, นโยบายด้านการตลาด, นโยบายด้านการบริหาร, และนโยบายด้านสังคม
นโยบายด้านบุคคล
นโยบายด้านการตลาด
นโยบายด้านการบริหาร
นโยบายด้านสังคม

นโยบายบริษัท
Our Company Policy

          บริษัท ระยองโฮมเซรามิค (2004) จำกัด เริ่มดำเนินธุรกิจตั้งแต่ปี 2547 ซึ่งเป็นเวลารวมกว่า 20 ปี ที่เรามุ่งเน้นเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าตกแต่งบ้านทั้งภายในและภายนอก อาทิ กระเบื้อง, เครื่องครัว, สุขภัณฑ์ห้องนํ้า, แผ่นฝ้า, ไม้ฝา, ประตู, ถังเก็บนํ้า, เฟอร์นิเจอร์ รวมไปถึงปั๊มนํ้า, สีทาบ้าน, เครื่องใช้ไฟฟ้า, สินค้าฮาร์ดแวร์ และอื่นๆ อีกรวมกว่า 1,000 รายการ
 
          ทางบริษัทฯ มีนโยบายหลัก 4 ด้าน ที่ได้ยึดมั่นเพื่อนำมาพัฒนาองค์กรให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของ บริษัทฯ ตอบสนองความต้องการด้านที่อยู่อาศัยของลูกค้าให้ได้ดีที่สุด มากที่สุด และสามารถส่งเสริมพัฒนาชุมชนได้ โดย นโยบายหลัก 4 ด้านนั้น ประกอบด้วย นโยบายด้านบุคคล, นโยบายด้านการตลาด, นโยบายด้านการบริหาร, และนโยบายด้านสังคม