นโยบายบริษัท Our Company Policy

      บริษัท ระยอง โฮมเซรามิค จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี 2547 ซึ่งเป็นเวลารวมกว่า 19 ปี ที่เราประกอบธุรกิจ เป็นผู้จัดจำหน่าย และขายปลีกสินค้าเคมีภัณฑ์ อุปกรณ์ตกแต่งทั้งภายใน และภายนอกบ้าน ใหญ่ที่สุดเยอะที่สุดในภาคตะวันออก ตั้งแต่ กระเบื้อง, สุขภัณฑ์, ประตู, ครัวเรือน, เฟอร์นิเจอร์ภายในบ้าน, เก้าอี้, โต๊ะ, โคมไฟ, ถังน้ำ, ปั๊มน้ำ, สีทาบ้าน, เครื่องใช้ไฟฟ้า, ฮาร์ดแวร์, และอื่นๆ อีกร่วม 1,000 กว่ารายการ

      ทางบริษัทมีนโยบายหลักอยู่ 4 ประการ ที่ได้ยึดมั่นเพื่อนำมาพัฒนาองค์กรให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของบริษัท และสามารถส่งเสริมพัฒนาชุมชนได้เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็น นโยบายด้านบุคคล, นโยบายด้านการตลาด, นโยบายด้านการบริหาร, และนโยบายด้านสังคม