พนักงานยกของ / พนักงานติดรถส่งของ

สถานที่ปฏิบัตงาน : บริษัท ระยองโฮมเซรามิค (2004) จำกัด (สำนักงานใหญ่) / บริษัท โฮมเซรามิค (จันทบุรี) จำกัด อัตราค่าจ้าง : 330 – 350 บาท/วัน + ค่ายก [...]

พนักงานเช็คเกอร์

สถานที่ปฏิบัตงาน : บริษัท ระยองโฮมเซรามิค (2004) จำกัด (สำนักงานใหญ่) / จ.ระยอง (ทับมา) อัตราค่าจ้าง : 11,000 บาทขึ้นไป/เดือน + ค่าดูแลสินค้า + ค่ายก + โอที [...]

ช่างซ่อมบำรุง

สถานที่ปฏิบัตงาน : บริษัท โฮมเซรามิค (จันทบุรี) จำกัด / จ.จันทบุรี (ท่าใหม่) อัตราค่าจ้าง : 12,000 บาทขึ้นไป/เดือน รูปแบบงาน : งานประจำ (Full Time) อัตรา : [...]

เจ้าหน้าที่บัญชี

สถานที่ปฏิบัตงาน : บริษัท ระยองโฮมเซรามิค (2004) จำกัด (สำนักงานใหญ่) / จ.ระยอง (ทับมา) รูปแบบงาน : งานประจำ (Full Time) อัตรา : 1 อัตรา รายละเอียดงาน [...]

Web Developer (นักพัฒนาเว็บไซต์)

สถานที่ปฏิบัตงาน : บริษัท ระยองโฮมเซรามิค (2004) จำกัด (สำนักงานใหญ่) / จ.ระยอง (ทับมา) อัตราค่าจ้าง : 16,000 บาทขึ้นไป/เดือนรูปแบบงาน : งานประจำ (Full Time)อัตรา : 1 [...]

ผู้จัดการสาขา (ฝึกหัด)

สถานที่ปฏิบัตงาน : บริษัท โฮมเซรามิค (จันทบุรี) จำกัด / จ.จันทบุรี (ท่าใหม่) อัตราค่าจ้าง : 40,000 บาทขึ้นไป/เดือน ตามประสบการณ์รูปแบบงาน : งานประจำ (Full Time)อัตรา : 1 [...]

พนักงานยกของ / พนักงานติดรถส่งของ

สถานที่ปฏิบัตงาน : บริษัท ระยองโฮมเซรามิค (2004) จำกัด (สำนักงานใหญ่) / บริษัท โฮมเซรามิค (จันทบุรี) จำกัด อัตราค่าจ้าง : 330 – 350 บาท/วัน + ค่ายก [...]

พนักงานเช็คเกอร์

สถานที่ปฏิบัตงาน : บริษัท ระยองโฮมเซรามิค (2004) จำกัด (สำนักงานใหญ่) / จ.ระยอง (ทับมา) อัตราค่าจ้าง : 11,000 บาทขึ้นไป/เดือน + ค่าดูแลสินค้า + ค่ายก + โอที [...]

ช่างซ่อมบำรุง

สถานที่ปฏิบัตงาน : บริษัท โฮมเซรามิค (จันทบุรี) จำกัด / จ.จันทบุรี (ท่าใหม่) อัตราค่าจ้าง : 12,000 บาทขึ้นไป/เดือน รูปแบบงาน : งานประจำ (Full Time) อัตรา : [...]

เจ้าหน้าที่บัญชี

สถานที่ปฏิบัตงาน : บริษัท ระยองโฮมเซรามิค (2004) จำกัด (สำนักงานใหญ่) / จ.ระยอง (ทับมา) รูปแบบงาน : งานประจำ (Full Time) อัตรา : 1 อัตรา รายละเอียดงาน [...]

Web Developer (นักพัฒนาเว็บไซต์)

สถานที่ปฏิบัตงาน : บริษัท ระยองโฮมเซรามิค (2004) จำกัด (สำนักงานใหญ่) / จ.ระยอง (ทับมา) อัตราค่าจ้าง : 16,000 บาทขึ้นไป/เดือนรูปแบบงาน : งานประจำ (Full Time)อัตรา : 1 [...]

ผู้จัดการสาขา (ฝึกหัด)

สถานที่ปฏิบัตงาน : บริษัท โฮมเซรามิค (จันทบุรี) จำกัด / จ.จันทบุรี (ท่าใหม่) อัตราค่าจ้าง : 40,000 บาทขึ้นไป/เดือน ตามประสบการณ์รูปแบบงาน : งานประจำ (Full Time)อัตรา : 1 [...]

พนักงานยกของ / พนักงานติดรถส่งของ

สถานที่ปฏิบัตงาน : บริษัท ระยองโฮมเซรามิค (2004) จำกัด (สำนักงานใหญ่) / บริษัท โฮมเซรามิค (จันทบุรี) จำกัด อัตราค่าจ้าง : 330 – 350 บาท/วัน + ค่ายก [...]

พนักงานเช็คเกอร์

สถานที่ปฏิบัตงาน : บริษัท ระยองโฮมเซรามิค (2004) จำกัด (สำนักงานใหญ่) / จ.ระยอง (ทับมา) อัตราค่าจ้าง : 11,000 บาทขึ้นไป/เดือน + ค่าดูแลสินค้า + ค่ายก + โอที [...]

ช่างซ่อมบำรุง

สถานที่ปฏิบัตงาน : บริษัท โฮมเซรามิค (จันทบุรี) จำกัด / จ.จันทบุรี (ท่าใหม่) อัตราค่าจ้าง : 12,000 บาทขึ้นไป/เดือน รูปแบบงาน : งานประจำ (Full Time) อัตรา : [...]

เจ้าหน้าที่บัญชี

สถานที่ปฏิบัตงาน : บริษัท ระยองโฮมเซรามิค (2004) จำกัด (สำนักงานใหญ่) / จ.ระยอง (ทับมา) รูปแบบงาน : งานประจำ (Full Time) อัตรา : 1 อัตรา รายละเอียดงาน [...]

Web Developer (นักพัฒนาเว็บไซต์)

สถานที่ปฏิบัตงาน : บริษัท ระยองโฮมเซรามิค (2004) จำกัด (สำนักงานใหญ่) / จ.ระยอง (ทับมา) อัตราค่าจ้าง : 16,000 บาทขึ้นไป/เดือนรูปแบบงาน : งานประจำ (Full Time)อัตรา : 1 [...]

ผู้จัดการสาขา (ฝึกหัด)

สถานที่ปฏิบัตงาน : บริษัท โฮมเซรามิค (จันทบุรี) จำกัด / จ.จันทบุรี (ท่าใหม่) อัตราค่าจ้าง : 40,000 บาทขึ้นไป/เดือน ตามประสบการณ์รูปแบบงาน : งานประจำ (Full Time)อัตรา : 1 [...]